gururayaru

Shaligram Idols-Paravasudeva Shri Bhu Durga

Shaligrams No Comment
shaligram idols paravasudeva
shaligram idols paravasudeva

ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗಾ ಸಹಿತ ” ಪರ ವಾಸುದೇವ “… ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ

A shaligram idol of “ParaVasudeva with Shri Bhu Durga”

Related Posts

Leave a Reply

shares