Archive for the Haridasas category

gururayaru

Narada Jayanti

Haridasas, Hindu Festivals, Jayanthis No Comment
Narada Jayanti

Narada Jayanti (Vaishakha Krishna Dvitiya) Narada Jayanti is observed on the day after Purnima in Vaishakha. Deva Rishi Narada, also known as Narada Muni is one of the Prajapatis and also one of the 7 great Rishis. Some of the hymns in Rig Veda are credited to Narada Maharishi. For majority Hindus, Sage Narada is […]

Read more
gururayaru

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ

Purandara dasaru, Works of Haridasas No Comment
ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ  –    ಪುರಂದರ ದಾಸರು  ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಶಿಸುವುದಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಥ:ಕಾಲೊದಲೆದ್ದು ನಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಎನ್ನಬಾರದೇ ನಾಲಿಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ನಮ್ಮ ರತಿಪತಿ ಜನಕನ ಸತತವೂ ನುಡಿಕಂಡ್ಯ ನಾಲಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಲುಬೇಡ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು  ನಾಲಿಗೆ ರೂಢಿಗೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ನಾಮವ ಪಾಡುತಲಿರು ಕಂಡ್ಯ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಯಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ನಾಲಿಗೆ ನರಹರಿಯ ಭಜಿಸು ಕಂಡ್ಯ ನಾಲಿಗೆ ವರದ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯನ ಚರಣ […]

Read more
gururayaru

ಬೆಟ್ಟದ ಆಚಾರ್ಯರು-ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ -ಇಂದಿರೇಶ ಅಂಕಿತ-ಪಾಂಡುರಂಗೀ ಹುಚ್ಚಾಚಾರ್ಯರು

Articles, Deepika Pandurangi, Haridasas No Comment
ಬೆಟ್ಟದ ಆಚಾರ್ಯರು-ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ -ಇಂದಿರೇಶ ಅಂಕಿತ-ಪಾಂಡುರಂಗೀ ಹುಚ್ಚಾಚಾರ್ಯರು

ತಿರುಪತಿ  ದೇವಾಲಯದ ಹೊರ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾಠ ಮಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರದೊಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು , ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿತ್ತು . ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರೊಬ್ಬರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಗುರುಗಳು ‘ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ – ನನ್ನನು ಮರೆಯಬೇಡ ‘ ಎಂದರಂತೆ. ಮರುದಿನ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಕಂಡ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಬಂದ ಮನದಿಂದ , ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾವೇ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ […]

Read more
gururayaru

Works of Haridasas

Works of Haridasas No Comment
Works of Haridasas

  Haridasaru significantly approached the common man through their poems or kritis. They explained benefits of healthy spiritual living. Their kritis were in simple language which common man could easily understand. The poems and kritis of haridasaru is known as  dasa sahitya. Hari Dasa sahitya explains simple methods to worship Lord Vishnu or Hari. Here […]

Read more
gururayaru

Ananta Kalyana Guna Poorna

Raghavendra Vittala, Works of Haridasas No Comment

“ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ” ಅನಂತ ಕಾಲದಿ ಅನಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ವಿಧದಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅನಂತ ರೂಪದಿಂದ ಅನಂತ ದಾಸರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನಂತ ಸೇವೆಯ ಪಡೆದು ಅನಂತ ಭಕುತರ ಸದಾ ಪೊರೆಯೋ ಅನಂತಾಸನ ಸ್ಥಿತ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭಾನೆ ಅನಂತ ಜನುಮಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಅನಂತ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹೋ ಅನಂತ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಟ್ಟಲಾ ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ Oh lord you are protecting […]

Read more
gururayaru

Vijaya Dasaru Related Pictures

Haridasas No Comment
Vijaya Dasaru Related Pictures

Related Topics Sri Vijaya Dasaru Divinity of Sri Vijayadasaru Sri Vijaya Dasaru Related Pictures

Read more
gururayaru

Sri Vijaya Dasaru and Divinity

Haridasas 1 Comment
Sri Vijaya Dasaru and  Divinity

Divinity of Sri Vijayadasaru He prevented a woman from killing herself and her son. He looked after them as part of his family. Later that boy became his disciple and a very famous Haridasa called Mohana Dasa. It is said that Mohana Dasa had another close brush with death and it was again Sri VijayadAsa […]

Read more
gururayaru

Sri Vijaya Dasaru

Haridasas 1 Comment
Sri Vijaya Dasaru

ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರ ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಪತ್ ಪ್ರದಾಯಕಂ l ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಮಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯಂ ಗುರುಂ ಭಜೆ ll Agnyana timira chedam buddhi sampat pradayakam | Vignyana Vimalam shaantham Vijayakhyam gurum bhaje || Sri Sri Vijaya Dasaru (1682-1755) Sri Vijaya Dasa is one of the most renowed scholars and philosophers in Dwaita philosophy as well Dasa Sahitya. He is revered […]

Read more
gururayaru

Sri Purandara Dasaru

Haridasas No Comment
Sri Purandara Dasaru

The general opinion about his birth place is purandaragada near poona. But many scholars believe that he is from theertha halli and Sagar in Karnataka. Purandara dasa is also not new to Maharashtra. This is evident from the high place he occupies in the “Santhamalike” of Maharashtra. Besides this Sri Ajagavker reffers in his book […]

Read more
gururayaru

About Haridasas

Haridasas No Comment
About Haridasas

Over six centuries ago a devotional movement took place in history of south India especially in Karnataka. This movement is known as Haridasa devotional movement which is a part of bhakti movement. Haridasaru means persons who are servants of Hari or Vishnu. Many hindu philosophers, poets , scholars took part in this movement. The pioneers […]

Read more