Archive for the Works of Haridasas category

gururayaru

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ

Purandara dasaru, Works of Haridasas No Comment
ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ  –    ಪುರಂದರ ದಾಸರು  ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಶಿಸುವುದಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಥ:ಕಾಲೊದಲೆದ್ದು ನಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಎನ್ನಬಾರದೇ ನಾಲಿಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ನಮ್ಮ ರತಿಪತಿ ಜನಕನ ಸತತವೂ ನುಡಿಕಂಡ್ಯ ನಾಲಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಲುಬೇಡ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು  ನಾಲಿಗೆ ರೂಢಿಗೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ನಾಮವ ಪಾಡುತಲಿರು ಕಂಡ್ಯ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಯಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ನಾಲಿಗೆ ನರಹರಿಯ ಭಜಿಸು ಕಂಡ್ಯ ನಾಲಿಗೆ ವರದ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯನ ಚರಣ […]

Read more
gururayaru

Works of Haridasas

Works of Haridasas No Comment
Works of Haridasas

  Haridasaru significantly approached the common man through their poems or kritis. They explained benefits of healthy spiritual living. Their kritis were in simple language which common man could easily understand. The poems and kritis of haridasaru is known as  dasa sahitya. Hari Dasa sahitya explains simple methods to worship Lord Vishnu or Hari. Here […]

Read more
gururayaru

Ananta Kalyana Guna Poorna

Raghavendra Vittala, Works of Haridasas No Comment

“ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ” ಅನಂತ ಕಾಲದಿ ಅನಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ವಿಧದಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅನಂತ ರೂಪದಿಂದ ಅನಂತ ದಾಸರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನಂತ ಸೇವೆಯ ಪಡೆದು ಅನಂತ ಭಕುತರ ಸದಾ ಪೊರೆಯೋ ಅನಂತಾಸನ ಸ್ಥಿತ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭಾನೆ ಅನಂತ ಜನುಮಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಅನಂತ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹೋ ಅನಂತ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಟ್ಟಲಾ ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ Oh lord you are protecting […]

Read more